ارتباط با ما

آدرس : قزوین،خیابان خیام چهارراه شهرداری


شماره تماس مدیریت

02833232364

02833232365


شماره تماس معاونت

02833232363


شماره تماس های واحد سرپرستی

02833230189

02833239517


شماره تلفنی شبانه روزی جهت پاسخگویی امور بیمه

02833238683


شماره های داخلی :

02833232279

02833232282

02832232283

02833232284

02833232285

02833232286

02833232289


موبایل :

09191825203

09191825202

09191814923

09191814924


ایمیل :

info@atiehsazanpasargad.ir


شماره تلفن های ما را از 118 بخواهید